Valné zhromaždenie 2017

Valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 10-11. novembra 2017 v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Prítomných bolo viac ako 400 delegátov.

Za predsedu MS bol zvolený JUDr. Marián Gešper - historicky najmladší predseda v dejinách MS.

Miestny odbor Matice slovenskej v Kolárove zastupoval a bol na Valené zhromaždenie delegovaný predseda MO MS pán Ján Červenák

Následne 20.11.2017 o 17°°hod. bolo zvolané Valné zhromaždenie MO MS Kolárovo, kde predseda Ján Červenák informoval prítomných členov Matice o novom predsedníctve Matice slovenskej a o zložení jednotlivých postov zvolených na Valnom zhromaždení.