Rok 2019

Milí členovia, priatelia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kolárove. Dňa 12 novembra 2019 v Liptovskom Mikuláši v matičných priestoroch sa konal snem Matice slovenskej, na ktorom sa zúčastnila naša tajomníčka MO MS Kolárovo Adriana Sláviková. Na sneme sa predniesli a odhlasovali nové smernice stanov Matice.