Prvý Kolárovský melónový festival

Dňa 27.7. 2019 sa od skorého rána 8°°hod. poriadal prvý Melónový festival v Kolárove. Jeho organizátorom bol pán Štefan Kolocsics (známejší pod názvom, Hračky Koloczics) a s podporou mnohých súkromných sponzorov, medzi ktorých sa zaradil aj Miestny odbor Matice slovenskej v Kolárovo sa všetko podarilo.

Popri mnohých sprievodných programoch a hlavnom kultúrnom programe sa konala aj tanečná zábava až do pol noci, keď žiaľ podujatie ukončila búrka. Matičiari do programu prispeli pozvaním dvoch speváckych súborov a to Šuriančanku zo Šurianok a Chyzerovčanku z Chyzeroviec. Obe telesá sponzoroval Miestny odbor MS v Kolárove.