Na tri krále o krok dále

Ako pozvaný hosť a staronový prijatý člen do Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove sme sa spoločne s ďalšími v členenými členmi Miestneho odboru Matice slovenskej do SPSK zúčastnili posedenia pri Trojkráľovej kapustnici, dňa 6.1.2020 o 14°°hod. v priestoroch jedálne Domova mládeže a rodiny v Kolárove. Po skvelom kultúrnom predstavení domáceho FS Mlynček s ich spevom a tancom na Vianočnú tému sa konali ako každý štvrťrok aj gratulácie gratulantom, ktorí sa v predchádzajúcom štvrťroku dožívali svojho jubilea. Po tejto milej oslave sme sa všetci tešili na Trojkráľovú kapustnicu, ktorá sa aj tento rok vydarila. Veselá a družná atmosféra bola až do konca stretnutia.