Stanovy Matice slovenskej

Storočnica oživotvorenia

Matice slovenskej

1919 - 2019

 

 

Súčasné ideové poslanie

Matice slovenskej

 

 • Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne.

 • Popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky.

 • Národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja Matica slovenská.

 • Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo vlastnom štáte. K týmto garanciám patrí aj zákonom ručená existencia verejnoprávnej, národnej ustanovizne Matice slovenskej.

 • Matica slovenská je nestranícka a nekonfesionálna ustanovizeň pre všetkých Slovákov a Slovenky, ktorí cez vlasteneckú optiku vidia demokratické Slovensko a slobodný slovenský národ ako pevné, nezávislé a sebavedomé súčasti modernej Európy a sveta.

 • V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý pre každú krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.

 • Každý deň sa usilujeme získať si rešpektované miesto medzi národmi sveta. Budúcnosť Slovenska závisí od snahy každého jednotlivca.

 • Lepšie a sebavedomejšie Slovensko v európskom, slovanskom a svetovom spoločenstve nedosiahneme bez duchovne sebavedomého slovenského národa. Matica slovenská každodennou činnosťou podporuje hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoju slovenskosť a krajinu.

 • Dejiny slovenského národa sú plné vzdelaných, pracovitých a odvážnych osobností, ktoré sú pre súčasné generácie obrovským zdrojom inšpirácie pre ich vlastný osobnostný a profesionálny rozvoj.

 • Slovenská ľudová kultúra a umenie podľa predstaviteľov romantizmu zosobňujú dušu slovenského národa. Matica slovenská sa stará o túto dušu, aby ju mohla aj naďalej odovzdávať nastupujúcim generáciám.

 • Ak sa má svet pozerať na Slovensko a jeho štátotvorný národ s rešpektom, najprv sa tak musia Slováci pozerať jeden na druhého.

 

 

Stanovy Matice slovenskej

 

Matica slovenská je historicky osvedčená, významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti.

Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. v znení noviel č. 183/2000 Z. z. a 474/2005 Z. z.

Čítať ďalej: Stanovy Matice slovenskej